პროდუქტები

გააუმჯობესეთ ეფექტურობა და უზრუნველყავი უკეთესი გამოცდილება ჩვენი

IT გადაწყვეტილებებით!

პრეციზიული გაგრილების სისტემები
გაიგე მეტი
ელექტრო კვების სისტემები
გაიგე მეტი
მონიტორინგი/მართვა
გაიგე მეტი
უსაფრთხოების სისტემები
გაიგე მეტი
სათადარიგო/სახარჯიპროდუქტები
გაიგე მეტი

დატაცენტრის/სასერვეროს საინჟინრო ინფრასტრუქტურია


საინფორმაციო სისტემების უწყვეტი მუშაობა და ძვირადღირებული სერვერისა და ქსელის აღჭურვილობის გრძელვადიანი საიმედო მომსახურება კრიტიკულად არის დამოკიდებული მაღალი ხარისხის უწყვეტ ელექტრომომარაგებაზე და ტემპერატურისა და ტენიანობის სტაბილურ რეჟიმზე.

სერვერის ოთახი უფრო მეტია, ვიდრე უწყვეტი კვების წყარო და კონდიციონერი ერთ ოთახში. მნიშვნელოვანია სწორი ბალანსი გამომუშავებულ სითბოსა და გაგრილების სისტემების მუშაობას შორის. თქვენ უნდა შეძლოთ რუტინული მოვლა-პატრონობის შესრულება თქვენი IT აღჭურვილობის გამორთვის გარეშე. III დონის ობიექტისთვის ასეთი ტექნიკური მოვლა, ნებისმიერი ელემენტის (ფარი, გენერატორი, კაბელი) შეცვლამდე უნდა განხორციელდეს მუშაობის რეჟიმში საკუთარი გენერატორებისგან. და საკუთარი გენერატორების მუშაობის ხანგრძლივობა არ უნდა შემოიფარგლოს საწვავის მარაგის სათანადო შევსებით.

გამოცდილება, თანამედროვე სტანდარტების ცოდნა, საუკეთესო მსოფლიო პრაქტიკის ფლობა საშუალებას აძლევს ჩვენს სპეციალისტებს განახორციელონ საინჟინრო ინფრასტრუქტურა ნებისმიერი მასშტაბის IT აღჭურვილობის განსათავსებლად, კედლის თაროდან დაწყებული დიდი მონაცემთა ცენტრის სერვერის ოთახებამდე.

მაღალი დონის დიზაინი შესრულებულია მასპინძელი IT სისტემების დანიშნულების ანალიზზე დაყრდნობით, რომელსაც ემსახურება ეს პროცესური სისტემები (ბიზნესი, საგანმანათლებლო, სამრეწველო, საჯარო ადმინისტრაცია). მომხმარებელთან დიალოგში დგინდება მოთხოვნები შესრულების, ავტონომიისა და ჭარბი დონის შესახებ, რომელიც გამართლებულია ამ ობიექტისთვის. აღჭურვილობის განლაგების გეგმა ოპტიმიზებულია მომავალი მუშაობის ეფექტურობის გათვალისწინებით. განთავსება შეიძლება განხორციელდეს როგორც ახალ, სპეციალურად აშენებულ შენობაში, ასევე არსებული შენობების ადაპტირებით. ამავდროულად, მაქსიმალური ყურადღება ექცევა უსაფრთხოების უზრუნველყოფას ნებისმიერი ზემოქმედებისგან: განზრახ შეღწევა, წყალდიდობა, ხანძარი და ა.შ.

თუ ასეთი მოთხოვნა დაწესებულია მომხმარებლის ან ინვესტორის მიერ, საპროექტო დოკუმენტაცია დამოწმებულია ნებაყოფლობითი განაცხადის სტანდარტების მოთხოვნებთან შესაბამისობისთვის (მაგალითად, Uptime Institute Tier Standard: Topology). ექსპლუატაციაში გაშვებამდე შესაძლებელია სასერტიფიკაციო ტესტების ჩატარება აკრედიტებული ორგანიზაციის ჩართულობით ექსპერტების მიერ მომზადებული პროგრამის მიხედვით.

სამომავლოდ ოპერაციის განმახორციელებელ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობა შესაძლებელია ტექნიკური და უწყვეტობის პროცესების სერტიფიცირებისთვის.

Uptime Institute-ის სტანდარტების პრინციპები არის ლაკონური და გამჭვირვალე. თუმცა, რეალურ ობიექტთან სრული შესაბამისობის მისაღწევად საჭიროა სპეციალური ცოდნა და გამოცდილება, ამ პრინციპების რეალურ სიტუაციებში და აღჭურვილობის სხვადასხვა კომბინაციით გამოყენების შესაძლებლობა.

ასეთი სერთიფიკატი წარმოადგენს ობიექტის შესაბამისობას აღიარებულ მიდგომებთან, როგორც დიზაინში, ასევე განხორციელებაში. ეს ნიშნავს ინვესტორებისთვის პროექტის რისკების შემცირებას და ექსპლუატაციაში შესული ობიექტის რესურსების მომხმარებლისთვის ხარისხის უზრუნველყოფას.

 

ჩვენი პარტნიორები