ოპტიმალური შედეგის მისაღებად ჩვენ ვანხორციელებთ შემდეგ სამუშაოებს:

შესწავლა

დამკვეთის მოთხოვნების და ლოკაციის შესწავლა

პროექტირება

ვაპროექტებთ საინჟინრო ინფრასტრუქტურას, დამკვეთის მოთხოვნების შესაბამისად

მომზადება

საინსტალაციო ობიექტის მომზადება პროექტის შესაბამისად

ინსტალაცია

ვანხორციელებთ ინსტალაცია - გაშვება - ინტეგრაციას

მომსახურება

ვემსახურებით ინფრასტრუქტურას საგარანტიო და პოსტ-საგარანტიო პერიოდში