ოთხ ომზე ნაკლები - ესეიგი ყველაფერი რიგზეა?
პროდუქტები


ფართოდ გავრცელებულია მოსაზრება, რომ ელექტრული უსაფრთხოებისთვის საკმარისია, რომ დამამიწებლიდან დენის გადინების წინაღობის გაზომვა გვაჩვენებდეს 4 ომზე ნაკლებს. ეს არასწორი წარმოდგენა იწვევს ძალზე საშიშ შეცდომას - «კუნძულოვან დამიწებას», რომელიც აკრძალულია ყველა სტანდარტით და რეგულაციით. ფრაზა «დენი რომ მიწაში ჩავიდეს» დავტოვოთ მოწინავე დიასახლისებისთვის. გავარჩიოთ ეს საკითხი ომის კანონისა და კირჰგოფის წესის მიხედვით. უპირველეს ყოვლისა, დავხაზოთ მთლიანი დახურული წრედი, დაწყებული იმ ტრანსფორმატორის მეორადი გრაგნილით, რომელშიც მოქმედებს ელექტრომამოძრავებელი ძალა.

რას ვხედავთ? ცვლადი მაგნიტური ველის ელექტრომამოძრავებელი ძალა ტრანსფორმატორში ბადებს დენს I1. პირველი მიახლოებით, მავთულებისდა და ლითონის ნაწილების წინააღმდეგობა შეიძლება იყოს უგულვებელყოფილი. ჩვენ ასევე ვუშვებთ, რომ დამამიწებლებს შორის ნიადაგი სველია და კარგად ატარებს დენს. შედეგად I1 იქნება მიახლოვებით ასეთი:

ამგვარი დენიდან ძაბვის კლება ტრანსფორმატორზე შეიძლება უგულებელვყოთ. თუ დამცავი ავტომატის ნომინალი 16 ამპერია, მაშინ ეს დენი გადააჭარბებს ნომინალის მნიშვნელობას მხოლოდ 1.8 ჯერ. შევხედოთ მახასიათებელს:

თბური გამომრთველი იმუშავებს დიაპაზონში მოკლე ჩართვიდან 50-დან 300 წამამდე. და თუ ავტომატი 32 A ან მეტია, მაშინ ის არასდროს იმუშავებს. რა ძაბვა იმოქმედებს იმ ადამიანზე, რომელიც ფარის კორპუსს შეეხო? პოტენციალის რა სხვაობა იქნება ფარსა და იატაკს, ბატარეის, წყალმომარაგების მილის და ა.შ. შორის? – ნებისმიერი 0-დან 230 ვოლტამდე დიაპაზონში. როგორც გაუმართლებს. ჩვენი ვარაუდით, რომ მიწა ძალიან კარგად ატარებს დენს, ორი დამამიწებელი ქმნიან რეზისტენტულ გამყოფს 1: 1-დან. თითოეულზე 115 ვოლტი. ითვლება, რომ ადამიანის კანის წინაღობა უდრის დაახლოებით 1000 ომს. ასე რომ ჩვენი მსხვერპლის სხეულში გაივლის 100 mA- ზე მეტი დენი I2. და ეს უკვე ძალიან საშიშია. უფრო უარესიც კია, რომ ასეთ „კუნძულოვან“ დამიწებაზე „დამიწებული“ მოწყობილობები იქნება იგივე ძაბვის ქვეშ.

ეს განსაკუთრებით საშიშია იმ შემთხვევაში, თუ მოკლე ჩართვა მოხდა ძლიერი აღჭურვილობის წრედში, დაცულს დიდი ნომინალის დამცავი ავტომატით, რომელიც რა თქმა უნდა არ მუშაობს.