10 კილოვატი გაგრილება 5 კილოვატ სითბოს წინააღმდეგ. შედეგი გარანტირებულია?
ავტორიზირებული მომსამხურება

განვიხილოთ ერთი რეკის გაგრილება რიგიდან. ცხადია, გვერდით მდგომი რეკები სურათს არ შეცვლიან. განვიხილოთ კლასიკური სქემა, ფალშიატაკით.

 

რა შეიძლება წავიდეს არასწორად?

შევხედოთ ციფრებს. ჰაერის სიმკვრივე ნორმალურ პირობებში შეადგენს ~1.2 კგ/მ3, ხოლო თბოტევადობა ~1 კჯ/კგ. შეფასებებისთვის ჩვენ შეგვიძლია უგულვებელყოთ სიმკვრივის დამოკიდებულება ტემპერატურაზე, სხვაობა იზოქორულ და იზობარული თბოტევადობებს შორის.

მოდით დავუშვათ ტემპერატურის სხვაობა 10 გრადუსი. მაშინ თითოეული გადასატანი კილოვატის სითბოსთვის საჭიროა 0.08 მ3/წმ, ხოლო 5 კვტ-სთვის საჭიროა 0.42 მ3/წმ. რა ტემპერატურულ სხვაობაზე ვსაუბრობთ? სინამდვილეში, ეს ეხება წრეში ჰაერის ტემპერატურის ყველა ცვლილებას, როგორც კონდიციონერზე, ასევე რეკში, მაგრამ ჩვეულებისამებრ დეტალები მნიშვნელოვანია.

დავუშვათ, რომ კონდიციონერი ფალშიატაკის ქვეშ 20 გრადუსის ნაკადს იძლევა. 5 კვტ-ის გასატანად 0,42 მ3/წმ ჰაერის ნაკადით, მას უნდა ჰქონდეს + 30°C შესასვლელში.

ამ 0,42 მ3/წმ ჰაერის ნაკადის 300 მმ წმინდა სიმაღლის ფალშიატაკის ქვემოთ გასატარებლად, გვჭირდება სიჩქარე 2.3 მ/წმ. და თუ რეკს აქვს ერთი სავენტილაციო ფილა, რომლის პერფორაციაა 38%, მაშინ ამ პერფორაციაში ჰაერის სიჩქარე უკვე 3 მ/წმ იქნება.

იმისათვის, რომ არ ჩავიძიროთ აეროდინამიკის სირთულეებში, პირველ რიგში ვიხსენებთ პრაქტიკულ წესს: «2 მ/წმ სიჩქარით, ჩვენს მასშტაბში, ნაკადები იქნება ლამინირებული, ტურბულენციის გარეშე, წინააღმდეგობის მკვეთრი ზრდისა და წნევის ცვალებადობის გარეშე და ა.შ.»

როგორც იდეალურ შემთხვევაში ვხედავთ, ჩვენ უკვე გვაქვს «ვიწრო ადგილი» 38% პერფორაციის ცხაურის სახით. კარგი იქნება, რომ ის უფრო ძვირით შეიცვალოს, პერფორაციით მინიმუმ 60%, ან დაემატოს ერთი ცხაურიც.

ახლა კი გავიხსენოთ, რომ რეალობაში სრულიად შევსებული სასერვერო რეკები იშვიათია.

დავუშვათ, რომ ჰაერის ნახევარი გადის არა სერვერებში, არამედ რეკის შიგნით და მის ზემოთ.

იგივე 5 კვტ-ის მოსაშორებლად, კონდიციონერმა უნდა გააორმაგოს ჰაერის ნაკადი, თუ ტემპერატურის სხვაობა იქნება 5°C ნაცვლად 10°C-ისა და სიჩქარეც გახდება ისეთი, რომ ნამდვილად შეიქმნება ტურბულენტური ნაკადი, რომელიც შექმნის დიდ წინააღმდეგობას. ეს მოითხოვს ფანების სიჩქარის მკვეთრ ზრდას, რაც დამატებით ათბობს ოთახს, რადგან ფანებთან მიწოდებული მთელი ენერგია გადაიქცევა სითბოდ ადრე თუ გვიან ეს სითბოც უნდა გავიყვანოთ.

თანაც სწრაფი ნაკადი ცხაურიდან მიისწრაფის ჭერისკენ, რეკის გასწვრივ.

შედეგად გამოდის, რომ მიუხედავად გაგრილების საკმარისი ნომინალური წარმადობისა, ჩვენ აღმოვჩნდებით ერთ-ერთი შეზღუდვის წინაშე:

1. რადიატორის პროდუქტიულობის შემცირება ტემპერატურის დაბალი სხვაბისა და ჰაერის დიდი ნაკადის გამო;
2. ფანების მუშაობის უკმარისობა წრეში დიდი წინააღმდეგობის გამო;
3. კომპრესორისა და ფრეონის კონტურის მუშაობის ნაკლებობა ფანებისგან დამატებითი თბური დატვირთვის გამო.

ჩვენ ეხლა განვიხილეთ მხოლოდ ერთი ეფექტი, რომელიც დაკავშირებულია ცივი და ცხელი ჰაერის ნაკადების ცუდად განცალკევებით. ეს კიდევ უფრო რთულდება, თუ მწკრივში დგას სხვადასხვა დატვირთვების რეკები. ქვედა სერვერები გადახურულია ბერნულის ეფექტის გამო. კონდიციონერში ტემპერატურის შემცირების მცდელობისას შეიძლება შევიდეთ ინტენსიური ტენიანობის კონდენსაციის ზონაში, რაც მოითხოვს დამატებით ძალიან მაღალ გამაგრილებელ სიმძლავრეს.

შედეგად სასერვერო ოთახი, რომელიც აღჭურვილია რამდენიმე «ურთიერთ დუბლირებული » კონდიციონერით ადვილად შეიძლება დაიწყოს გადახურება, როდესაც ერთ-ერთი მათგანი გამორთულია, თუმცა IT დატვირთვა მაინც შორს არის ნომინალური ლიმიტიდან. მაშინაც კი, თუ გარე ბლოკები კარგად არის გარეცხილი ცხელი სეზონის წინ. მაშინაც კი, თუ ფრეონის კონტურები შემოწმებულია და დატენილია.


სერვერების ოთახში საჰაერო ნაკადების სწორად ორგანიზებისთვის გამოიყენება არც თუ ისე რთული მეთოდები: ლუქების დაყენება რეკების გამოუყენებელ იუნიტებში, ცხელი და ცივი დერეფნების დანაყოფებს შორის და ა.შ. დაუკავშირდით ჩვენს ექსპერტებს და ჩვენ დაგეხმარებით აირჩიოთ გადაწყვეტილება თქვენი ოთახისთვის.